Seuran historiaa ja toimintaa


Seuramme on Anttolan ensimmäinen järjestäytynyt metsästysseura. Seura perustettiin sopimuskirjalla 11.7.1962 ja sopimuskirjan allekirjoittivat Heimo Syrjäläinen, Erkki Korhonen ja Heikki Pesonen. Seuran ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat sopimuskirjan allekirjoittaneet sekä Viljo Pettinen ja Eino Nurhonen.

Seuran toiminta lähti ripeästi liikkeelle. Aloitettiin metsästysalueiden vuokraus, johon maanomistajat suhtautuivat erittäin myönteisesti. Vuoden -63 lopussa maita oli käytössä vajaa 4000ha. Tänä päivänä maa-alueita on vajaa 3300ha. 

Seuran ensimmäinen kokous pidettiin Tervahaudan salissa 29.7.1962 ja kaikki alueella asuvat metsästyksen harrastajat ilmoittautuivat seuran jäseniksi. Alusta alkaen ryhdyttiin tekemään riistapeltoja ja osallistuttiin hirvilaskentoihin sekä anottiin ensimmäistä hirven kaatolupaa yhdelle hirvelle vuonna 1963. Kaatolupa-anomus hyväksyttiinkin ja seuran ensimmäisen hirven kaatoi jo samana vuonna Antero Pesonen. 

Toiminnan kasvaessa tuli tarve omalle kokoontumistilalle ja 1968 seuramme jäsenet Toivo ja Lauri Ahvenainen lupautuivat vuokraamaan Louhiveden rannalta erämajan rakentamiseen tarvittavan alueen. Rakennuspuutalkoot järjestettiin jo samana keväänä ja maja rakennettiin talkootyönä vuoden -69 aikana. Seuran nylkyvaja on valmistunut 1987 ja rakennukset sähköistettiin 2001. Sähköistys on monipuolistanut majan käyttömahdollisuuksia entisestään.

1960- ja 1970-luvuilla seuratoiminta oli hyvin aktiivista. Ampumataitojen kehittämiseksi hankittiin savikiekkolinko Kolmisopen kankaalle ja kiekkojen ammuntaa harjoitettiin myös Raja-Ojalla ja Pesosen suolla. Hirven hiihtokilpailuja järjestettiin vuosittain ja seuramme jäsen Markku Untila saavuttikin lajissa Suomen Mestaruuden vuonna 1986. Nykyään hiihtokilpailut ovat korvautuneet vuotuisina pilkkikilpailuina, mutta ampumataitoa pidetään yllä kyllä ympäri vuoden. Seuramme järjestää joka vuosi omat ampumamestaruuskisat ja osallistumme toki alueen riistanhoitoyhdistyksen seurojen välisiin mittelöihin.

Tänä päivänä riistapellon lisäksi pidämme hirvieläimille nuolukiviä ja tarkkailemme riistan liikkeitä sekä uros, naaras ja vasa-jakaumia riistakameroiden avulla.   Pienpetojen pyynti on myös alueellamme aktiivista. 

Hirven metsästyksessä on nykyään koirilla entistä suurempi merkitys. Seuran jäsenien hirvikoirat ovat joka jahtiviikonloppu ahkerassa käytössä ja koirat ovat parhaimmillaan mm. saarissa ja muissa vaikeammin hallittavissa maastoissa. Seurassamme harjoitetaan myös kennel-toimintaa Suur-Savon ajokoirayhdistyksen kanssa ja alueellamme järjestetään koirien ajokokeita.

Seuramme alueelle on vuonna 2011 rakennettu uusi laavu. Katsomme tulevaisuuteen positiivisesti ja innostamme nuoria metästysseuratoimintaan mukaan mm. sosiaalisen kanssakäynnin ja mukavan yhdessäolon sekä -tekemisen kautta. Makkaran paistonkaan merkitystä ei kannata vähätellä.